Το Σωματείο με την επωνυμία «Κέντρο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης περιοχής Αμφίπολης-Δυτικού Παγγαίου» και τον διακριτικό τίτλο «Ωδή Αμφιπόλεως», ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, έχει έδρα στην Πρώτη Σερρών και σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δυτικού Παγγαίου, της περιοχής δηλαδή των Δήμων Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Όλες οι δράσεις της Ωδής Αμφιπόλεως είναι σύμφωνες με τις αρχές της UNESCO και τους 17 στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ωδή Αμφιπόλεως προσπαθεί να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, την τοπική γαστρονομία της περιοχής και τα τοπικά προϊόντα. Μέλη του Κέντρου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης περιοχής Αμφίπολης-Δυτικού Παγγαίου μπορεί να είναι, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ με βάση το καταστατικό του δεν μπορούν να είναι μέλη, όσοι είναι αιρετοί οποιασδήποτε βαθμίδας για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

Portrait_Γιώργος Μακουσιάρης_1080x1080_3

Γεώργιος Μακουσιάρης

Πρόεδρος
Portrait_ Χρήστος Τσερβένης_1080x1080_2

Χρήστος Τσερβένης

Γενικός Γραμματέας
Portrait_Κατερίνα Μανωλάκη_080x1080_1

Αικατερίνη Μανωλάκη

Μέλος
Portrait_Ελένη Διονυσίδου_1080x1080_4

Ελένη Διονυσίδου

Ταμίας
Portrait_Γιάννης Παρτόζης_1080x1080_5

Ιωάννης Παρτόζης

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Δέμελης

Μέλος

Γεωργία Κπαράσχου

Μέλος