Αναρτήθηκε η επίσημη Ιστοσελίδα της Ωδής Αμφιπόλεως www.odiamfipolis.org και ο λογαριασμός Visit amfipolis living history στο facebook.

Η Ωδή Αμφιπόλεως διευρύνει την παρουσία της στο διαδίκτυο με την ανάρτηση της επίσημης ιστοσελίδας της. Η νέα Ιστοσελίδα είναι φιλική και εύχρηστη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δράσεις της καθώς και πολλές πληροφορίες για την περιοχή.

Η λειτουργία της θα ισχυροποιήσει την παρουσία της Ωδής Αμφιπόλεως στον Παγκόσμιο Ιστό, σε συνδυασμό με τον λογαριασμό της στο facebook με το όνομα  Visit Amfipolis living history που ήδη παρουσιάζει μεγάλη απήχηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η νέα επίσημη Ιστοσελίδα αποτελεί την ταυτότητα της Ωδής Αμφιπόλεως και από αυτήν μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις δράσεις της και οι συνεργαζόμενοι φορείς και ιδιώτες.   

Την Ιστοσελίδα σχεδίασε και υλοποίησε σε εθελοντική βάση ο Felix Neo Rieder μέλος της Praxis, ενώ τον λογαριασμό Visit Amfipolis living history σχεδίασε και λειτουργεί το μέλος της Ωδής Αμφιπόλεως  Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Στην Ιστοσελίδα προβάλλονται επίσης και οι καλύτερες τοπικές επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει στο παρελθόν και εξακολουθούν να στηρίζουν με θέρμη τις δράσεις της Ωδής Αμφιπόλεως.