Βίντεο

Ο απολογισμός των δράσεων και των εκδηλώσεων της Ωδής Αμφιπόλεως για το έτος 2018, είναι μεγάλος και εντυπωσιακός. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Ωδή Αμφιπόλεως έχει κάνει πολλές και σημαντικές δράσεις και κατόρθωσε να κινητοποιήσει πολλούς φορείς, δημότες και επιχειρήσεις στην κοινή προσπάθεια. Μπορείτε να δείτε εδώ τον απολογισμό του 2018.

Βίντεο του ΕΟΤ για την προώθηση του Ελληνικού τουρισμού

Βίντεο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ